SFO kontoret

Kontoret og administration i Vamdrup SFO

 

SFOkontoret er det direkte bindeled mellem SFO/skole/hjemmet og Kolding Kommune. Øverste leder for Vamdrup SFO er skoleleder Per Rudbæk, hvorfra den daglige ledelskompetence er uddelegeret til Pædagogfaglige leder Karina Baagøe.

 

Vamdrup SFO er i en sådan størrelse, det til tider kan være oprigtigt svært, og nogle gange praktisk set umuligt at være fysisk synlig i hele SFO'en i dagligdagen.

Typisk vil det være souschef Sonja, der er "ude på gulvet" over middag og i eftermiddagstimerne. SFOleder Karina, er oftest til at finde på kontoret eller i administrationsomådet, der kan ligeledes forekommer en del mødevirksomhed i skoleregi samt inde i Kolding, der også kan medføre SFOlederen er "ude af huset".

SFOkontoret er ansvarlige for den daglige drift af Vamdrup SFO med alt fra den daglige personaledækning til den pædagogiske udvikling af personale og organisation.

 

Til daglig arbejder SFOkontoret ud fra Vamdrup SFO's personalehåndbog, samt Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltnings retningslinjer for SFOdrift.

 

SFOkontoret er typisk behælpelig med brugernavn og kode til Iportalen, kontakt til kommunale instandser som eks. den centrale pladsanvisning mm. Samt orintering omkring den generelle SFOdrift over for undrende spørgsmål fra forældre og andre eksterne brugere af SFO.

Ligeledes administrerer SFOkontoret bl.a. anparter i Vamdrup bussen, samarbejde med Vamdrup Handelsstand, skolebestyrelsen, den øvrige skoleledelse samt institutioner i og uden for Kolding Kommune. Har du et undrende spørgsmål, så skal du aldrig føle, du ikke kan gå til SFOledelsen med det. Vi er der for at hjælpe netop dig, med opklaringen af dit vigtige spørgsmål - med åbenhed og opklaring er samarbejdet lettest.

 

Træffetider for SFO kontoret

 

SFOkontoret ligger sammenhængende med Vamdrup Skole afd. Øst's øvrige administrationsområde.

Når du kommer ind ad skolens hovedindgang, skal du gå ind ad døren til venstre, inden for døren skal du dreje til venstre - så kommer du til SFOkontoret.

 

Træffetiden for SFOkontoret er:

hver dag fra 9:00-15:00

 

skulle der ikke være nogen på kontoret, kan skolens kontor bruges, ellers spørg ude i SFO Cafe'en ved senderteamet.

 

Kan du ikke finde en fra SFOledelsen og det er akut, kan Pædagogfaglige leder Karina Baagøe altid forsøges kontaktet på

mobil eller mail: kaje@kolding.dk

 

Copyright Diginst.dk© All Rights Reserved