faq

 

Både som kommende, nye eller gamle forældre i SFO'en, kan der være spørgsmål om alt muligt, man ønsker svar på.

Her på denne side vil vi fra SFO'ens side prøve at komme med svar på de, for os mest hørte, spørgsmål fra jer forældre.

 

•Hvordan og hvor foregår morgen SFO ?

Hvis man skal ringe beskeder ind til SFO'en (mobil: 40 33 97 60), er tidsrummet 6:00-8:00 det mest ideelle

 

Morgen SFO åbner dørene klokken 6:00 ( efter 1 April 2017) og lukker igen, når skolen begynder 8:00.

Ca. 10 minutter i 8:00 overgår tilsynet med børnene til de lærere, der skal have børnene i 1. lektion

Børnene sendes ud i klasserne, hvor de kan putte deres madpakker i køleskabet og gøre sig klar til morgensang.

 

Indgang til morgen SFO er gennem hovedindgangen.

Børn der ikke er tilmeldt SFO har først adgang til skolen fra klokken 7:50.

 

I morgen SFO serveres der morgenmad til børnene i form af havregryn eller cornflakes med mælk.

Børnene har også mulighed for at have eget morgenmad med, SFO'en opbevarer dog ikke medbragt morgenmad fra dag til dag.

Vi vægter en stille og rolig start på dagen meget højt i morgen SFO.

Der vil om morgenen være 3 personaler på arbejde, 2 alm. SFO-medarbejdere og én af AKT-pædagogerne.

Fra klokken 7:00 åbner hallen op - så ungerne kan få brændt noget krudt af.

 

Det er vigtig I som forældre tager jer den tid, og går med ind med jeres barn. Det er et stort ansvar for børnene,

selv at skulle gå ind - huske og klare det hele selv.

Tilsynet med barnet begynder, når barnet er mødt op i køkkenet og er blevet krydset ind i fremmødesystemet - ikke før !

Hvis ikke I selv som forældre går med ind, så sæt barnet af ved bagindgangen og sørg for det går den rette vej.

 

Vi hjælper gerne med at sige farvel til mor eller far, det kan nogle gange være svært.

 

•Hvordan finder jeg mit barn ?

SFO'en fylder rigtig godt, og det kan umiddelbart være et stort område at skulle finde sit barn på.

Et godt råd er at sætte 10-15 minutter af til at hente dit barn i, det kunne ske, barnet er i gang med en rigtig god leg

der er svær sådan lige at springe fra.

Start med at gå til Caféen (køkken-alrummet) og orienter dig på én af de to store touch-skærme,

børnene skal på skærmene "trykke sig ind på", hvor de opholder sig i SFO'en.

 

Senderpersonalet er også klar til at hjælpe, det kan til tider være en travl funktion for personalet, men I er

altid velkomne til at spørge dem til råds - de kender til dagens aktiviteter og evt. ture mm.

 

Inde midt på gulvet står den store vejviser, de viser vejen til de forskellige SFOområder.

 

Børnene er gode til at trykke sig ind på skærmene, SFO personalet minder jævnligt børnene om det, men som forældre er det mindst

lige så vigtigt, I minder jeres barn om vigtigheden af at trykke sig ind på det rigtige område. Sammen lærer vi børnene det bedst.

 

Er I i tvivl, eller har jeres søgen slået fejl, søg hjælp hos de SFO medarbejdere, der opholder sig i Caféen.

De hjælper gerne med at lokalisere jeres barn, ringer over til hallen eller på anden måde hjælper til.

 

Vi udvikler hele tiden og kommer på gode idéer, der visualiserer for jer forældre, hvordan SFO'en er delt op, og i hvilken retning de forskellige lokaler og aktiviteter er. Har I selv gode idéer, er vi altid åbne for input.

 

•Hvordan og hvornår kan jeg få mit barn sendt hjem ?

Først skal lovkriften nævnes:

"...at der i forbindelse med det almindelige tilsyn med børnene i skolefritidsordningen føres kontrol med fremmøde og lignende"

Dette betyder at der dagligt skal føres tilsyn og ske registrering af det enkelte barns fremmøde i SFO (Kolding Kommune)

 

"Tilsynspligten starter ved barnets registrering på skolen herunder SFO. Og tilsynspligten ophører når barnet afhentes eller EFTER AFTALE forlader skolen herunder SFO".

 

Denne fremmødekontrol og registrering fører vi i Vamdrup SFO via Iportalen

 

Udgangspunktet for sende tider i Vamdrup SFO er:

Vi sender børn hver hele og halve time - kun på "skæve" tidpunkter, hvis barnet skal med bussen.

derfor kan man på Iportalen også kun melde "gå-hjem-tid" hver hele og halve time.

Dvs. ringer man kl 15:08 og vil have ens barn sendt, så indgår barnet i runderingen og klargøring af børn, der skal sendes kl 15:30. Vi opfordrer som altid jer forældre til at tage jer de 10-15 minutter der tager, at komme ind i SFO'en - finde jeres barn og se hvor, hvordan og med hvem det leger. Det er faktisk noget børnene er rigtig glade for, også selvom man risikerer at blive mødt af et: "åhhh, jeg giiiider ikke hjem"

 

I forhold til hvordan og hvornår vi sender børn, er der en del scenarier, der gør sig gældende i forhold til lovskriften omkring 'EFTER AFTALE':

 

Som forældre giver I via Iporaten bl.a. tilladelse til: jeres barn selv må give besked om gå-hjem-tid, må gå hjem efter telefonisk aftale med jer, eller via skrevet besked (med dato og underskrift) eller opretter jeres barn som 'selvbestemmer'.

jeres barn selv må give besked om gå-hjem-tid giver tilladelse til jeres barn på hvert i tidspunkt kan komme og sige, det går hjem. Har I givet tilladelse til dette, så lader vi jeres barn gå. Har det været ude i en konflikt eller lignende, kan vi godt vurdere at holde på barnet og ringe til jer forældre i stedet.

 

må gå hjem efter telefonisk aftale med jer giver tilladelse til, vi sender jeres barn hjem ved telefonisk kontakt. I kan som forædre altid ringe i åbningstiden og spørge om, vi kan/vil sende jeres barn (se ovenstående i forhold til hvornå vi sender)- herved registreres den mundtlige aftale som gældende.

 

via skrevet besked (med dato og underskrift) fungerer ved I som forældre giver jeres barn en underskrevet seddel med dato på med, hvorpå der stå hvornår barnet skal sendes (se ovenstående i forhold til hvornå vi sender), hvis man eksempelvis skriver 14:45, vil man med stor sandsynlighed blive kontaktet for at høre om det skal rykkes til 14:30 eller 15:00 (dvs. hver hele og halve time).

 

opretter jeres barn som 'selvbestemmer' er en funktion på Iportalen hvor man indenfor selvvalgte tidsintervaller kan markere indenfor hvilket tidsrum barnet selv må bestemme. Denne funktion er synlig på de trykfølsomme skærme i form af en lille pindemand der løber. Han vil være grå uden for tidsrummet og blå i det tidrum, hvor barnet må bestemme selv.

 

•Hvordan melder jeg mit barn ind og ud af SFO ?

Ind- og udmeldelse af dit barn i SFO skal ske gennem den centrale pladsanvisning i Kolding Kommune. Praktisk sker dette gennem en web-portal, der hedder MitKolding.

Man skal som forældre bruge sit nemID for at logge ind.

 

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte SFO'ens ledelse eller personalet i SFO'en generelt.

 

 

Selvom man kan læse sig til meget, så hjælper vi altid gerne på foranledning af en personlig henvendelse. Nogle gange opstår der små misforståelser gennem skriftlig kommuniaktion som her på hjemmesiden - så er du/I det mindste i tvivl, så kom endelig til personalet og spørg.

 

Copyright Diginst.dk© All Rights Reserved