Flyver

"Gangfolket" et omsorgsfuldt folkefærd

eller i almen omtale Smølferne

 

Personalet tilknyttet dette område har til opgave at være runderende og opsøgende over for børnene. "smølferne" har som udgangspunkt ingen faste eller planlagte aktiviteter i løbet af SFO-dagen, deres opgave er at være den meget nærværende voksne - være der, eller inden for rækkevidde, skulle behovet være der - både på godt og ondt.

 

Vamdrup SFO har valgt at prioritere "smølfernes" funktion meget højt, set i forhold til andre aktiviteter i løbet af dagen. Grunden til det er den, vi mener at en nærværende voksen kan være en afgørende faktor, og udslagsgivende for dagen bliver en god dag for dit barn - simpelthen være der, når barnet har behovet.

 

Adfærd, Kontakt og Trivsel i Vamdrup SFO

 

Vamdrup SFO har to AKT-Pædagoger der varetager AKT-funktionen i såvel undervisning som SFO-tid.

Det at være AKT-pædagog vil sige, man er speciel efteruddannet til at guide både voksne og bøen såvel individuelt som i grupper/klasser inden for netop hovedområderne:

 

Adfærd

Kontakt

Trivsel

 

Indsatsen fra AKT'erne varierer alt efter opgaven, det kan være lige fra konflikthåndtering, til samtaler med børn og voksne. AKT'ernes fornemmeste opgave er at være bagmænd for en forebyggende indsats der kommer alle børn, voksne og forældre til gode.

 

Det "blå" område

 

"Smølfernes" område er praktisk talt ikke begrænset af bygningernes vægge - deres funktion er at være der for børnene om det er inde/ude - på gangene, i cafeen, i Krea eller spille- og hyggehjørnet.

De færdes rundt på alle gange og i alle lokaler og er stort set i konstant bevægelse. Vil man fange en af "smølferne" er en god måde at vente ved senderområdet, typisk i deres rundering vil de flere gange i timen komme forbi der. Mange gange vil de måske også sidde og spise frugt sammen med børnene inde i cafeen.

 

Du kan som udefrakommende ikke på påklædning se, hvem der er "smølfer" - spørg endelig hos senderteamet, hvis du undrer dig eller er i tvivl.

 

Omsorg, smil og et lille kram...

 

Rigtige mange børn har i løbet af dagen i SFO brug for et lille kram, et kærligt smil eller anden form for annerkendende kontakt fra en voksen.

 

"Smølfernes" fornemste opgave er netop lige det - at være der for børnene, nå de har brug for det. (også selvom de måske ikke slev kan se, de har brug for det)

 

Eksempler på "smølfernes" arbejdsopgaver:

 

  • at hjælpe med og til konfliktløsning børnene imellem
  • at finde og hjælpe børn, som putter sig rundt om i SFO'en
  • at trøste, give knus, kram og klem, hvis og når barnet har behovet
  • at ha tiden til at lytte til barnet
  • at være igangsættere over for børnene.
  • at hjælpe børnene med selv at skabe deres egne aktiviteter.

og mange, mange andre omsorgsfulde opgaver - med børnene i centrum

 

"smølferne" vil altid være opdaterede på specifikke problemstillinger omkring enkelte børn eller børnegrupper, f.eks. problemer og udfordringer i skolen, drilleri, venne-relationer og gennerelt andre faktorer der kan spille ind mht de enkelte børn og måske ligge til grund for, barnet ikke trives.

 

Copyright Diginst.dk© All Rights Reserved